Voorwaarden evenement

evenementDuikorganisaties van individuele OVOS-duikscholen of van leden van OVOS-duikclubs, kunnen op aanvraag op onze web-prikbord en krijgen resonantie van de OVOS-vzw voor zover deze organisaties cluboverschrijdend zijn en dus minstens toegankelijk blijven voor alle duikers uit OVOS of ruimer.

De nodige administratieve documenten en inschrijvingslijsten horen door de organisator zelf opgesteld te worden, en zo ook opgevolgd en verwerkt te worden. Idem voor het financieel verkeer gebonden aan het evenement.

Een duplicaat van deze documenten kan dan wel verder adhoc verspreid worden via de OVOS-communicatiekanalen, indien minimum vier weken op voorhand aangevraagd.

De verantwoordelijkheid van het evenement blijft echter volkomen op de schouder berusten van de organisator , en dus niet van de OVOS-vzw.

De OVOS-vzw kan hier enkel als resonantie platform optreden voor het gebeuren, zo ook voor de vraag naar aanvullende logistieke ondersteuning (vb : extra kaders, oppervlakte veiligheid, en O² reanimatie set’s), en kan dus geen substitutie vormen van de originele organisatie.

De organisator respecteert en volgt minstens de vigerende NELOS-normen en veiligheidsreglementen.

Specifieke voorwaarden eigen aan het soort evenement kunnen zonodig per geval besproken en aangevuld worden.