Tagarchief: Proeven

Foto’s OVOS Proevenweekend

Het jaarlijkse OVOS Proevenweekend is ondertussen al weer enkele dagen afgelopen, het ideale moment om eens terug te blikken op dit geslaagde weekend.
Jammer genoeg zat het weer niet helemaal mee, maar toch kwamen weer heel wat (assistent-) instructeurs opdagen om de duikers te begeleiden in hun proeven.
Bedankt aan alle schippers voor hun aanwezigheid op het proevenweekend van OVOS, zonder jullie zouden we dit niet kunnen.

Geniet nog even mee van het proevenweekend aan de hand van de foto’s van Francky Van Driessche en Nicolas De Smyter: https://ovos.be/fotos/

OVOS Duikweekend 2019

Het is bijna weer zover, we nodigen dan ook alle instructeurs en kandidaten uit op het proevenweekend. Dit gaat door aan duikcentrum De Kabbelaar in Scharendijke. Wederom liggen een hele vloot boten klaar aan de steiger om alle duikertjes te brengen waar ze moeten zijn. Een openwaterproef op 40 m, eentje op 30 m of 20 m? Een duikleiding, een Nitroxduik, Jeugdduiken of een gewone duik met de R.I.B.? (behalve CL3)

Alle informatie en inschrijvingsformulier via https://ovos.be/event/ovos-duikweekend-2019/

(Assistent-) instructeurs,
Vergeet niet om in te schrijven voor de ribbetjes op zaterdagavond die jullie worden aangeboden door OVOS.

Blaarmeersen Proevendag

OVOS-proevendag Blaarmeersen
Zondag 5 mei 2019, 9u00 – 16u00

Gratis inschrijving via volgende link: https://forms.gle/zDcQD23c3Pi93zYD8

Download dit informatiedocument: infobrief 2019 OVOS-proevendag Blaarmeersen

De OVOS-cel Blaarmeersen organiseert voor de vijfde maal een proevendag in de Gentse Blaarmeersen. Gezien de beperkte maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal stijgproeven (van -10 m) mogelijk maar de locatie leent zich ook voor de reddingen met slepen en CPR, de palmproeven, de doop- & opleidingsduiken en de afname van bepaalde duikleidingen. Wie dit wil kan ook voor een “gewone” duik inschrijven.

Door de lage watertemperatuur wordt het aantal duiken/proeven die dag beperkt tot 2 per kandidaat.

De OVOS-cel Hulpverlening zal op donderdag 25 april 2019 om 19u30 in het clubhuis van de Gentse Dolfijnen (=station Gentbrugge, Robert Rinskopflaan) een CPR-opfrisles geven om de slaagkansen op de reddingsproeven B3 en C3 te verhogen (zie de proevenresultaten in het verleden). Omwille van de beperkte logistieke capaciteit wordt deze les voorbehouden voor de kandidaten voor de Blaarmeersenproef. Voor deze les wensen we dat je je ook online via de link van de BLM-Proevendag inschrijft tegen uiterlijk maandag 22 april 2019.

Aangeboden proeven:

 1. Doop- & opleidingsduiken (duik 1 t/m 15); gewone duiken
 2. Palmproeven B1, C1 en D1
 3. Stijgproeven Redding + CPR + O2: B3 en C3
 4. Duikleidingen  BL1, BL2, BL3, CL1, CL2, CL3 en DL1

Programma:

tijdstip activiteit waar
9u – 9u30 inschrijven voormiddag: kandidaten en kader secretariaat
10u briefing in duikpak secretariaat
10u30 palmproeven D1 en C1 duikladder
10u30 doop-, opleidings- en gewone duiken; BND; duikleidingen secretariaat
10u30 Stijgproef Redding B3 en C3 strand
12u30 – 13u30 inschrijven namiddag: kandidaten en kader secretariaat
14u briefing in duikpak secretariaat
14u30 palmproeven C1 en B1 duikladder
14u30 doop-, opleidings- en gewone duiken; BND; duikleidingen secretariaat
14u30 Stijgproef Redding B3 en C3 strand
16u debriefing secretariaat

Algemene info

 • Parkeren
   1. Respecteer de parkeerregels en -aanwijzingen op het domein.
   2. Vanaf 1 mei (dus ook op de Proevendag) moet er aan de buitenslagboom parkeergeld (3,5 €) betaald worden wanneer je de BLM binnen rijdt tussen 10u en 18u. Dit zal dus het geval zijn voor diegenen die enkel ‘s namiddags deelnemen. Wie over een BLM Duikabonnement beschikt rijdt ten allen tijde uiteraard “gratis” binnen.
   3. De kandidaten en proefafnemers parkeren en maken zich klaar op de Parking Centraal, rechts vóór de duikersslagboom. De duikparking staat vol met de boottrailer, secretariaat, cateringwagen en -tent. Er kan dus niet met de auto tot aan het duikwater gereden worden.
 • Inschrijven
   1. Zorg dat jouw DIVES operationeel is vóór de online inschrijving.
   2. Zowel de kandidaten als het kader schrijven zich vooraf in en dit ten laatste op maandag 22 april 2019 via de link op ovos.be/event/blaarmeersen-proevendag-3.
   3. Maximaal 2 proeven/kandidaat en de proeven gebeuren conform de Nelos-regels.
   4. Ter plaatse inschrijven/wijzigen kan enkel in geval van nood.
   5. Gelieve in geval van forfait asap een melding te doen naar blaarmeersen@ovos.be.
   6. Ter plaatse moeten alle documenten bij de aanmelding voorgelegd worden: afdruk van jouw DIVES en CMAS-kaartje. Jouw CMAS-kaartje wordt bij de aanmelding in het secretariaat ingehouden en kan na de proef terug afgehaald worden.
   7. Via dezelfde link kan je je eveneens inschrijven voor de Opfrisles CPR (do 25 april 2019).
 • Wim Bollein als coach
   1. Maak Wim Bollein “coach” in DIVES. Zodanig dat we op voorhand uw kaart kunnen valideren
    1. Open DIVES
    2. Klik op “Nieuwe activiteit”
    3. Geef “Bollein” in het venster “naam” van de “Buddies” tab
    4. Klik op “Clublid” om de filtering van clubleden af te zetten
    5. Klik op “+Coach” (indien “-Coach”, verschijnt is hij coach)
   2. Na de proevendag mag u Wim gerust terug deactiveren als Coach. Maar gelieve te zorgen dat hij op de Proevendag Coach is.
 • DIVES
   1. Zorg dat uw DIVES actief is op de proevendag. Als kandidaat zorg je er ook voor dat je Wim Bollein als coach hebt aangeduid.
   2. Anders zal je ter plaatse moeten bewijzen dat je de proeven wel kan doen (afgedrukte proevenkaart).
   3. Indien geen bewijs, zal de proef niet kunnen afgenomen worden.
 • Allerlei
  1. Elke kandidaat B3 en C3 (reddingen) brengt een gemerkte zuurstoffles en reanimatiepop mee (1 per club volstaat). Die wordt bij aanmelding aan het secretariaat afgegeven en kan bij het einde van de proevendag terug afgehaald worden.
  2. De Actieve Duikschool Eeklo verzorgt terug de catering aan “democratische prijzen”.
  3. Speciale oproep naar de A.I.’s voor de omkadering.
  4. Speciale oproep naar 3*D voor de omkadering van de duiken aansluitend op de palmproeven.
  5. Een speciale evenementenstempel voor het logboekje is ter beschikking.

 

John Pauwels, Robert Fauconnier, Nicolas De Smyter, Wim Bollein, Robrecht Nollet, Luc De Wispelaere, Peter Temmerman, Anne-Marie Vander Mijnsbrugge en Peter Spooren verwachten u!

Met sportieve duikgroeten van de OVOS-cel Blaarmeersen en tot dan?

Blaarmeersen Proevendag op 5 mei 2019

Allen,

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven voor de Blaarmeersen Proevendag op 5 mei 2019. Iedereen kan alle informatie vinden om in te schrijven op
https://ovos.be/event/blaarmeersen-proevendag-3/

We doen ook graag een extra oproep voor alle 3*D om aanwezig te zijn, en ons te helpen in het begeleiden van enkele proeven (bv. duik na de palmproef).

OVOS Proevendag Blaarmeersen – zondag 29 april 2018

Inschrijven via volgende link: https://goo.gl/forms/K1wSSyyjTAFaX0XJ2

Na de drie voorgaande succesvolle edities organiseert de OVOS-cel Blaarmeersen terug een proevendag voor de ondiepere proeven en palmproeven in de Gentse Blaarmeersen. Gezien de beperkte maximale diepte (nog geen 15 m) zijn slechts een beperkt aantal stijgproeven mogelijk maar is de locatie ideaal voor doop- en opleidingsduiken, reddingen met slepen en CPR, palmproeven en de proefafname van bepaalde duikleidingen. Er kan tevens gewoon gedoken worden voor wie dit wil.

Gezien de lage watertemperatuur wordt het aantal proeven die dag beperkt tot 2 per kandidaat.

De OVOS-cel Hulpverlening zal op donderdag 19 april 2018 om 19u30 in het clubhuis van de Gentse Dolfijnen (= station Gentbrugge) een CPR-opfrisles geven om de slaagkansen op de reddingsproef te verhogen (vorig jaar slaagden 25 van de 28 kandidaten!). Omwille van de eerder beperkte capaciteit wordt deze les voorbehouden voor de kandidaten van deze Blaarmeersenproef. Voor deze les wensen we dat je je ook via de online link van de BLM-proevendag inschrijft uiterlijk tegen 15 april 2018.

Aangeboden proeven

 1. Doop- & opleidingsduiken (duik 1 t/m 15)
 2. Palmproeven: B1, C1 en D1
 3. Stijgproef Redding + O2 + reanimatie: B3 en C3
 4. Duikleidingen BL1, BL2, BL3, CL1, CL2, CL3 en DL1
 5. BND1, BND2

Programma

Tijdstip Activiteit Waar
9u – 9u30 inschrijven voormiddag: kandidaten en kader secretariaat
10u briefing in duikpak secretariaat
10u30 palmproeven D1 en C1 duikladder
10u30 doop-, opleidings- en gewone duiken; BND; duikleidingen secretariaat
10u30 Stijgproef Redding B3 en C3 strand
12u30 – 13u30 inschrijven namiddag: kandidaten en kader secretariaat
14u briefing in duikpak secretariaat
14u30 palmproeven C1 en B1 duikladder
14u30 doop-, opleidings- en gewone duiken; BND; duikleidingen secretariaat
14u30 Stijgproef Redding B3 en C3 strand
16u debriefing secretariaat

Algemene info

 1. Parkeren
  1. Respecteer de parkeerregels en -aanwijzingen op het domein
  2. Op de oprijlaan (Duiklaan) voorbij de duikersslagboom geldt een parkeerverbod
  3. De kandidaten en proefafnemers parkeren en maken zich klaar op de Parking Centraal, rechts vóór de duikersslagboom (de duikparking staat vol met boottrailer, secretariaat, cateringwagen en -tent). Er kan dus niet met de auto tot aan het duikwater gereden worden.
 2. Inschrijven
  1. Zowel kader als kandidaten schrijven zich vooraf in en dit ten laatste op zondag 15 april 2018 via deze link.
  2. Maximaal 2 proeven/kandidaat.
  3. Ter plaatse inschrijven/wijzigen kan enkel in geval van nood.
  4. Ter plaatse moeten alle documenten bij de aanmelding voorgelegd worden: logboekje, brevettenkaart, CMAS-kaartje. Uiteraard moet alles in regel in/aangevuld zijn.
  5. Via dezelfde link kan je je eveneens inschrijven voor de opfrisles CPR (Do 19 april 2018).
 3. Allerlei
  1. Elke aan de reddingen deelnemende club zorgt voor een gemerkte zuurstoffles en een reanimatiepop die bij aanmelding aan het secretariaat moet afgegeven worden.
  2. De Actieve Duikschool Eeklo verzorgt terug de catering
  3. Speciale oproep naar A.I.’s voor de omkadering.
  4. Speciale oproep naar 3*D voor omkadering van de duiken na de palmproeven en begeleiding bij gewone duiken.
  5. Een speciale evenementenstempel voor het logboekje is ter beschikking.

Frank Mangelschots, Robert Fauconnier, Nicolas De Smyter, Robrecht Nollet, Luc De Wispelaere, Peter Temmerman, Anne-Marie Vander Mijnsbrugge en Peter Spooren verwachten u!

Met sportieve duikgroeten van de Blaarmeersencel OVOS en tot dan?

OVOS Proevenweekend

Het proevenweekend gaat zoals al vele jaren terug door aan duikcentrum De Kabbelaar in Scharendijke. Wederom liggen een hele vloot boten klaar aan de steiger om alle duikertjes te brengen waar ze moeten zijn.  Een openwaterproef op 40 m, eentje op 30 m of 20 m? een duikleiding, een Nitroxduik, Jeugdduiken of een gewone duik met de R.I.B.? (behalve CL3).

Dit jaar vragen we om je in te schrijven, zowel Instructeurs, 4*D, A.I. en Kandidaten die proeven willen doen. Zodoende hebben we beter zicht over het aantal proeven ivm de boten.
Geen probleem indien je niet kan of plots toch nog beslist om af te komen.
(Een goed geplande agenda is No Stress!)

Duik en logboekje, CMAS kaart en volledig ingevulde brevettenkaart zeker niet
vergeten!
Instructeurs die proeven afnemen hebben gratis luchtvulling.

Aanmelden en inschrijving ter plaatse voor alle deelnemers zowel kandidaten,
Instructeurs en helpers 4* D en Assistent Instructors.
Zaterdag 14 oktober, inschrijven tot 10.00u en dan tot 14.00 u.
Zondag 15 oktober, inschrijven tot 10.00 u.
In de namiddag enkel nog gelegenheid tot kantduiken en zelf je buddy
aanspreken.
Dit om onze schippers tijd te geven de R.I.B tijdig uit het water te halen.

Inschrijven via onderstaande link, met dank.
https://goo.gl/forms/LGA2HDQbaN4n4LVu2

OPGELET, indien men de laatste 3 maand niet gedoken heeft, eerst 5 duiken
zonder stijgproeven, duikleidingen zijn wel toegestaan.

Meer informatie: Info proevenweekend 2017

Proevendag Blaarmeersen

Na de succesvolle eerste twee edities in 2015 en 2016 organiseert de OVOS-cel Blaarmeersen op zondag 23 april 2017 terug een proevendag voor de ondiepere proeven, palmproeven en duikleidingen in de Gentse Blaarmeersen. Daarnaast kunnen starters hier omkadering vinden voor hun doop- en opleidingsduiken.

Alle informatie over de Proevendag kan je vinden in bijhorend document.
Inschrijven kan via: https://goo.gl/forms/laRgQMuvK0BiqjI92

Steengroeveduik Vodelée

Ook dit jaar organiseert OVOS opnieuw een Steengroevedag!
Er zijn 2 duiken voorzien –  één om 11h00  en één om 15h00.

Briefing ‘s ochtends om 9h45 aan de waterkant.
Briefing ’s middags om 13h45 aan de waterkant.

Adres:
Route de Gimnee
5681 Vodelée
België

Inschrijven kan via reine@zeelandnet.nl met vermelding club/school en vermelden voor duik ’s ochtends en/of ’s middags. Betalen voor de duik ter plekke

Naam, brevet, duikschool/club, aantal duiken en gewenste proef / duikleiding / gewone duik of Nitroxduik / proef)

Prijs per duik: € 6
Prijs flesvulling: € 3 / fles

Enkele afspraken:

 • CMAS-kaartje niet vergeten!
 • Aanmelden voor de eerste duik met gevulde fles
 • Vullen na de eerste duik ter plekke kan (enkel lucht) . Let wel op: enkel gekeurde flessen worden gevuld! (Dus hydrostatische keuring niet ouder dan 5 jaar en visuele keuring niet ouder dan 30 maand)
 • Drank en broodjes zijn ter plekke ter verkrijgen Lunch: per 1 november kunnen er geen broodjes meer verkregen worden in de bar van Vodelée. Eigen lunch meebrengen is dus de boodschap
 • Omdat de parking van Vodelée niet groot is wordt er dringend verzocht samen te rijden.
 • Aantal duikers rs is 40 ’s ochtends en 40 ’s middags. Dus hoe eerder je inschrijft….
 • Meer info over Vodelee (routebeschrijving, reglement, etc.) : https://www.royalcas.be/vodelee.php

 

Alle verdere info te bekomen bij Reine Vandenweghe – reine@zeelandnet.nl